Volkan Çelik Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Hizmet Sahasında Yer Alan
Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Volkan Çelik Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Merkez binamızda 3 adet ofis, 7 adet üretim, 1 adet sevkiyat, 2 adet dış cephe alanlarında olmak üzere toplam 13 adet, Şekerpınar şubemizde 3 adet ofis, 4 adet üretim, 2 adet dış cephe alanlarında olmak üzere toplam 9 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Volkan Çelik Tic. Ve San. Ltd. Şti., Esenkent Mah. Atatürk Cad Des San. Sitesi No:101 Dudullu Ümraniye İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir.